Sunday, 17 July 2011

Пребиваване в UK


Ако искате да останете в UK колкото пожелаете, трябва да докажете, че пребивавате там като самонаето лице, студент или се издържате с други доходи.


Според приетите от Британското правителство правила, достъпа на ниско-квалифицираните лица е ограничен по специални квоти в земеделския сектор и хранително вкусовата промишленост – не повече от 20 000 работници на година. Работниците могат да работят не повече от 6 месеца годишно. Квалифицираните работници имат право да работят в UK но ако имат работно разрешително относно работа, за която няма подходящи кандидати от UK или по правилата на Програмата на високо квалифицирани емигранти. Процесът за работно разрешително протича в два етапа: 1. Британският работодател кандидатства за одобрение за работа според условията за издаване на работно разрешително. 2. Българският гражданин тябва да кандидатства за Accession worker card.

За повече информация – натисни тук

 

http://rabotauk.co.cc

Жълта, синя и лилава работна карта


Като самонаето лице във Великобритания (Self Еmployed) имате право да искарате жълта работна карта, с която доказвате правото си да работите във Великобритания само като самонаето лице. Ако имате Синя карта имате право да работите като наето лице (Employed). Най – подробна информация можете да намерите тук - Homeoffice.gov.uk


Синята карта дава на притежателя свободен достъп до пазара за работна ръка в UK. Няма ограничение за кого или колко часа може да се работи. Т.е. притежателят и може да работи като наето лице (Employed). Ако сте работили като наето лице без да притежавате синя карта, автоматично се лишавате от правото на синя работна карта.


Жълтата работна карта се издава на (Self employed) самоназначени и студенти.
Ако жълтата карта посочва че притежателят и е студент, той  има правото да работи до 20 часа седмично през учебния срок/семестър.През ваканциите той може да работи на пълен работен ден ако желае. Ако жълтата карта посочва че притежателят и е самоиздържащ се, той няма да има правото да работи като наето лице.
Лилавата работна карта дава право на работа само при работодателя отбелязан на картата. Допълнителна работа не се разрешава.
http://rabotauk.co.cc 

NIN - national insurance


NIN ? - National Insurance Number ви е необходим за заплащането на здравните и социалните ви осигуровки. Той не ви дава пълни права за легална работа т.е. не можете да бъдете наемани на трудов договор преди да сте изкарали работна карта, но може да започнете свой собствен бизнес.
И в двата варианта  National Insurance Number е задължителен. Необходимо условие за получаване на NIN за всички чужденци в Англия е преминаването през интервю. Основната му цел е да докажете пред служителите на Данъчната администрация Вашата самоличност, затова и кандидатурата Ви трябва да бъде подкрепена от определен брой документи.

Какви документи са нужни за NIN – 1. Лична карта или паспорт. 2. Документ удостоверяващ постоянния адрес, като това може да е договор за наем; сметка за газ,ток,вода на твое име и др. доказващи това, че живеете в този адрес. 3.Банково извлечение, показващо транзакциите, които трябва да съвпадат с издадените фактури, като доказателство за това, че работиш с това се показва и че имаш банкова сметка. 4. Писмо от счетоводител, че ти води сметките.5. CIS или CSCS карта за самонаетите в областта на строителството лица. Препоръки – поне две. Повечето българи кандидатстват за NIN (National Insurance Number) като self-employed(самоназначен), понеже българите нямата право на работа като employed в Обединеното Кралство без разрешително за работа. А иначе за NIN (National Insurance Number) може да се кандидатства и като студент или employed (назначен).
http://rabotauk.co.cc - за повече информация

CSCS Карта за работа в строителството


CSCS – Health & Safety тестът представлява изпит който се провежда с помощта на компютър, въпросите могат да бъдат и на български език (със слушалки преводач превежда текста).
 Изпитът се състои от 40 въпросcscs cardа свързани с безопасността на работа на строителен обект. Тестът е само теоретичен и може да се явите във всички изпитни центрове за шофьорски курсове . При полагането на изпита може да се ползва преводач, както и да се запазят вечерни или съботни часове за провеждането му. Health & Safety изпит може да резервирате по телефон или интернет ето и няколко адреса на които може да го направите -http://www.cscs.uk.com/health-and-safety-test ,construction-support.co.uk,healthsafetytest.co.uk . Може да се заплаща с кредитна, дебитна карта или с чек. Цената на Health & Safety е £17.50 само за явяване на изпит, ако искате учебника с примерните въпроси за теста се заплаща допълнителна сума. Ако кандидатът не успее да покрие изискванията по теста от първия път, има право да се яви и повторно (докато го вземе :) ). На всеки пет години при изтичане на CSCS картата трябва да се явите отново на изпит за сигурност и безопасност. Успешното полагане на изпита води до издаването на CSCS карта (издаването на картата се таксува допълнително) удостоверяваща, че притежателят й притежава най-малко Basic Construction Skills. Картата е валидна от три до пет години (в зависимост от притежаваните професионални умения).
“ С въвеждането на CSCS регистрацията британското правителство и големите строителни компании се надяват да пресекат пътя на т.нар. каубои в бизнеса, които са некомпетентни или неквалифицирани, за да работят на строителен обект. По този начин работодателите намаляват до голяма степен риска от рекламации от страна на клиентите, както и от трудови злополуки вследствие професионална непригодност на персонала. Притежанието на CSCS карта от индивудуален работник гарантира до голяма степен, че той е в състояние да извършва определена строителна работа. Така компанията идентифицира компетентните кадри. Това е и причината все повече контрактори във Великобритания да изискват от подизпълнителите на поръчката (събконтракторите) или от собствения си персонал. Наемайки само притежатели на CSCS компаниите защитават собствения си добър имидж и репутация.
Картата е не по-малко важна и за самите работници. Доказвайки способностите на лицето-притежател картата му дава гаранции за бъдеща заетост. С най-скоро време CSCS ще се превърне в индустриален стандарт, задължителен за всички субекти в строителния бизнес. Статистиката водена от CIOB (The Chartered Institute of Building) показва, че в момента за CSCS се регистрира по близо 1000 строителни работници на седмица.
CSCS картата не обхваща само някои специфични строителни специалности по строителството и инсталацията на фабрични производствени мощности. Този отрасъл изисква притежанието на друга карта – Construction Plant Competence Scheme (CPCS). BES (Building Engineering Services) пък е картата удостоверяваща правоспособността на газинженери, електротехници, специалисти по хладилна техника и др.“ – от BG BEN
Лично аз съм се явявал на тест за CSCS не е трудно но има подвеждащи въпроси. Явяването става, както е описано по – горе, на компютър текстът е на английски, а българският превод е със слушалки, като натиснете върху текста то го произнася на български, след като изслушате отговорите отбелязвате правилния отговор. Още преди да започне теста можете да изберете дали да ви пусне презентация която обеснява основните функции на бутоните и пр. в рамките на 10 мин. отделно от теста. Теста трае 45 мин. като трябва да отговорите на 40 въпроса.

http://rabotauk.co.cc - за повече информация